Nasza Szkoła

DSC_0130

  • Zapisujemy dzieci w wieku od 3 do 15 lat.
  • Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godziny 10 rano do 2 po południu.
  • Nauka języka polskiego i pielęgnowanie kultury oraz tradycji wśród polskich emigrantów.
  • Nauka podstawowych wiadomości z historii i geografii Polski.
  • Posiadamy pracownię komputerową i dostęp do internetu. Nauczyciele wykorzystują programy: Zooburst i VoiceThread w procesie nauczania języka polskiego.
  • Uczniowie uczestniczą w konkursach szkolnych i międzyszkolnych organizowanych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.
  • Oferujemy zajecia pozalekcyjne: sportowe (piłka nożna i koszykówka) i plastyczne prowadzone przez Fundację Nowodworską.
  • Konkurs Matematyczny “Kangur”.
  • Nauka religii.

Zapraszamy do naszej szkoły wszystkie dzieci, które chcą się uczyć języka polskiegoo i pragną pielęgnować narodową kulturę i tradycje.
Kontakt: Alina Gauza – dyrektor szkoły 914-966-0251 lub email: alinagauza@yahoo.com

Adres:
239 Nepperhan Ave.
Yonkers, NY 10701

GALERIA