Klasa III

Pani Bożena Fiedorczuk

18.10.2014r.

Temat: Rozmawiamy o zawodzie nauczyciela. Wyodrębnianie  i liczenie liter i głosek w wyrazach.

Praca domowa:

Czytanka, str. 33- ,,Dzień  Nauczyciela”-naucz się czytać wybranego przez  siebie  fragmentu (najmniej cztery zdania).

Przygotuj się  do odpowiedzi  na pytanie: Dlaczego  Pani była wesoła i rozpromieniona?(Jak  myślisz?)

Ćwiczenia, str.13.

 Konkursu głośnego, pięknego czytania.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach.
Etap I klasowy:
- Uczeń czyta głośno wylosowany  fragment z czytanki na forum klasy .
- Fragment powinien być czytany przez około 2-3 minuty.
- Komisja  ocenia głośne czytanie wybranego fragmentu.
- Najpiękniej czytające 4 osoby z klasy biorą udział w II etapie -szkolnym.
-Konkurs  klasowy odbędzie  się w  listopadzie.
-Teksty czytanek, które były  przerabiane we wrześniu i w październiku będą wykorzystane do konkursu.
-Wszyscy  uczniowie będą mogli przystąpić do konkursu klasowego.
Konkurs o    Św.  Janie  Pawle  II.

Dzieci  mogą wykorzystać  portret Św. Jana Pawła II ,który kolorowały  na lekcji religii.(Można  dodatkowo zrobić  jeszcze ramkę  albo wyciąć kontury postaci  i nakleić na karton , itp. ).

Proszę o przyniesienie prac  w sobotę  25 października!!!!

11.10.2014r.

Temat: Dlaczego warto chodzić  do  polskiej szkoły?  Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej według drugich  i trzecich  liter w wyrazach.

Praca domowa:

Czytanka, str. 15- ,,A jednak warto…”- naucz się czytać .

Przygotuj się  do odpowiedzi  na pytanie:   Dlaczego chodzisz do polskiej szkoły i czy twoi rodzice są  z ciebie dumni?

Ćwiczenia ,str. 23 i str. 24  .

Bardzo zachęcam   wszystkich   uczniów  do  wzięcia  udziału  w konkursie o    Św.  Janie  Pawle  II.

04.10.2014r.

Temat: Polska-jej piękno i historia. Symbole narodowe, mapa Polski.

Spółgłoski  miękkie  na końcu wyrazów.

Praca domowa:

1.Czytanka, str.7-  ,,Jak Lech znalazł orle gniazdo”- naucz  się  czytać oraz  spróbuj opowiedzieć legendę.

2.Ćwiczenia, str. 2 i  5.

3.Poćwicz  pisownię   wyrazów ze spółgłoskami  miękkimi-wyrazy znajdują  się  w zeszycie.

 

27.o9.2014r.

Temat: Dbamy o nasze zdrowie. Nauka  na pamięć wiersza pt. ,,Ja się myję”. Pisownia wyrazów  ze spółgłoskami miękkimi.

Praca domowa:

1.Folder-kserokopie.

-Utrwal wiersz pt.  ,,Ja się myję”.

-Dokończ  ćwiczenia znajdujące się na zamieszczonych kartkach:

pisownia sylab ,wyrazów ,zdań  ze spółgłoskami  miękkimi,

czasowniki-nazwy czynności.

2. ,,Moje książeczki”-narysuj  ilustrację   do lektury ,pt.  ,,Pilot i  ja”.

Każdy uczeń powinien raz w miesiącu przeczytać samodzielnie ,bądź przy pomocy rodziców  co najmniej jedną  książeczkę  w  j. polskim. Napisać jedno/dwa zdania dotyczące przeczytanej książeczki oraz wykonać  ilustrację.Natomiast na lekcji ,krótko  ją opowiedzieć .

20.09.2014r.

Temat: Opis postaci. Imiona zdrobniałe.

Praca domowa:

1.Folder-kserokopie.

-Naucz  się  czytać tekstu ,pt. ,,Imiona”.

-Ułóż  i napisz zdanie  powstałe z rozsypanki  sylabowej.

-Wymyśl i napisz imiona dla lalek Loli.

-W puste  miejsca wpisz  właściwe  sylaby: sia, sie,się ,sio.

-Do podanych  imion utwórz zdrobniałe imiona.

 

13.09.2014r.

Temat:  Wakacyjne wspomnienia. Rzeczowniki w liczbie  pojedynczej i mnogiej-nazwy przyborów szkolnych.

Praca domowa :

1.Folder-kserokopie.

-Naucz się czytać  tekstu ,pt. ,,Co robiliśmy latem?”

-Przygotuj  się do odpowiedzi  na pytania:

Kto opowiada o swoich wakacjach? Gdzie  dzieci były na   wakacjach ? Jak spędzały czas?

-Liczba mnoga rzeczowników-wpisz brakujące litery w wyrazach.

-Jakie  przybory  szkolne masz w swoim  plecaku? (Ułóż i napisz zdanie).

 

———————–WAKACJE——————————————————————————————————————————

31.05.2014r.

Temat: Z biegiem  Wisły-  wakacyjne wędrówki po  Polsce. Sprawdzian wiadomości.

Praca domowa:

Proszę ćwiczyć  z dzieckiem pieśń na zakończenie roku szkolnego(zamieszczam link):

Piosenki religijne – Ofiaruję Tobie Panie mój dzień – YouTube

17.05.2014r.

Temat: Co  możemy zobaczyć w lesie ?Kto mieszka w  lesie?   Nazwy zwierząt i nazwy roślin-rzeczowniki.

Praca domowa:

1.Naucz się czytać tekstu na str.156.

2.Folder:

-Wykonaj działania matematyczne  , odczytaj hasła i uzupełnij zdanie:

W lesie mieszkają:…………………………………………………..

-Z podanych wyrazów  odczytaj i zapisz  powstałe hasło.

-Utrwalamy wiadomości:

rzeczowniki to nazwy ludzi ,zwierząt ,roślin, rzeczy-  uzupełnianie tabelek  podanymi na kartce  wyrazami,

pisownia wyrazów  z ,,ż”   :        żaba, żuk,  żmija, żółw ,żubr, jeż,  wąż ,

pisownia wyrazów z ,,ó“:           król,  ósemka, córka, róża ,jaskółka,  wiewiórka ,wróbel .

Przeczytaj  i utrwal pisownię  podanych wyrazów ( znajdują się w słowniczku  na kolorowych   kartkach  w zeszycie -j.polski).

Przygotuj  się  do  sprawdzianu!

3.Zeszyt -  Dyktanda : popraw   dyktando.

 

Proszę ćwiczyć  z dzieckiem pieśń na zakończenie roku szkolnego(zamieszczam link):

Piosenki religijne – Ofiaruję Tobie Panie mój dzień – YouTube   ,

 

10.05.2014r.

Temat:   Rodzina i jej członkowie-rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie , pradziadkowie.

Nauka na pamięć wiersza ,pt. ,,Mama, Mamusia, Mateńka”.Tworzymy rodzinę  wyrazu -mama.

Praca domowa:

1.Naucz się czytać tekstów na str.90,  91 , 93.

2.Folder:

-Narysuj swoją rodzinę. Co wiesz o sobie i swojej rodzinie?- uzupełnij podane  zdania  .

-Utrwalamy wiadomości:

pisownia wyrazów zawierających dwuznak – dz ,

pisownia wyrazów z trudnościami ortograficznymi-ó, u, rz , ż ,h , ch ,

podział wyrazów  na sylaby, głoski  ,litery,

liczby parzyste i nieparzyste, obliczenia matematyczne ,uzupełnianie  grafów.

03.05.2014r.

Temat: Zwiedzamy   Warszawę  -  zabytki Warszawy.  Słowniczek wyrazów z ,,h”.

Praca domowa:

1.Naucz się czytać jednego z podanych wierszy:

,,Warszawa” -podręcznik  str.158,     ,,Wiślana Syrenka”-kartka  w folderze.

2.Folder:   -Uzupełnij zdania wyrazami poznanymi na lekcji.

-Pokoloruj ilustracje   (flaga Polski ,    godło Polski,     herb Warszawy  ,    Zamek Królewski ).

3.Przygotuj się   do dyktanda:  Warszawa jest stolicą  Polski.  To miasto leży nad rzeką Wisłą.

4.Poćwicz z rodzicami śpiewanie pieśni ,,Chwalcie łąki umajone” , ,,Była cicha i piękna jak wiosna”.(Zamieszczam  pomocne linki).

Chwalcie łąki umajone. – YouTube

Byla cicha_0002.wmv – YouTube

26.04.2014r.

Temat: Jak powstała Warszawa? Legenda  ,pt.,,Wars i Sawa”.

Praca domowa:

1.Zeszyt- Lektury,wiersze:  Przygotuj  się do czytania z podziałem na role .Naucz się  czytać  wyznaczonego fragmentu z  legendy, pt.,,Wars i Sawa”.

2.Folder :-Ćwiczenia utrwalające pisownię  wyrazów z,,ó”.Wykonaj wszystkie polecenia zamieszczone na kartkach.

-Poćwicz z rodzicami śpiewanie pieśni ,,Chwalcie łąki umajone” , ,,Była cicha i piękna jak wiosna”.(Zamieszczam  pomocne linki).

Chwalcie łąki umajone. – YouTube

Byla cicha_0002.wmv – YouTube

Konkurs Czytelniczy. Pamiętaj o przyniesieniu  na sobotnie zajęcia zeszytu ,w którym była prowadzona  rejestracja  przeczytanych  książeczek.

12.04.2014r.

Temat: Święta Wielkanocne  w moim domu.  Wielkanocne  symbole.

Praca domowa:

Folder:  1.Naucz się czytać wiersza pt.,,Lany Poniedziałek”.

2.Przepisz starannie zamieszczone na kartce  zdania.

3.Opowiedz  jak spędziłeś  Święta Wielkanocne .

Zeszyt  j. polski: -Przeglądnij  cały zeszyt i uzupełnij  wszystkie zaległości   .

Konkurs Czytelniczy. Proszę o zachęcanie dzieci do czytania polskich  książeczek .  W specjalnych zeszytach prowadzimy  rejestrację przeczytanych książeczek.

05.04.2014r.

Temat: Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Wspólne redagowanie życzeń wielkanocnych  ,wpisywanie życzeń  do wykonanych kartek .

Praca domowa:

Folder: 1.Wiersz ,pt.  ,,Wielkanoc”-przeczytaj wiersz ,podkreśl nazwy potraw  .

2.Wykonaj polecenia zamieszczone na kartkach:

-Nazwy pokarmów,

-Życzenia  wielkanocne,

-Pisownia zdań ,wyrazów z ,,ó “,

-Liczby parzyste i nieparzyste- łączenie  elementów  w pary.

Konkurs Czytelniczy. Proszę o zachęcanie dzieci do czytania polskich  książeczek .  W specjalnych zeszytach prowadzimy  rejestrację przeczytanych książeczek.

29.03.2014r.

Temat: Wiosenne kwiaty zwiastuny wiosny w wierszu M. Konopnickiej ,pt. ..Wiosna”.

Co oznacza i na czym może  polegać  primaaprilisowy  żart?

Praca domowa:

1. Naucz się czytać wierszyka pt. ,,Wiosna” -str.  123.

2.Folder : Wykonaj pracę -Przyszła wiosna;

-do podanych czasowników  dopisz  rzeczowniki , np. Smakuję  -poziomki, truskawki…

-pokoloruj obrazki,

-na dole narysuj  kwiaty  wymienione w  wierszu M. Konopnickiej, pt.,,Wiosna”.

Prima-aprilis;

-Zamień wyrazy w podanych zdaniach w ten sposób   ,by zdania miały właściwy  sens. Pod spodem napisz  wybrane trzy zdania.

3.Zeszyt -  Dyktanda : popraw   dyktando.

22.03.2014r.

Temat:  Jak wygląda Pani Wiosna w piosence ,pt.,, Maszeruje  Wiosna”?-gromadzenie przymiotników. Zwyczaje ludowe związane z witaniem wiosny.

Praca domowa:

1.Zeszyt j. polski:- Naucz się rymowanki :    ,,Marzanno, Marzanno ,ty zimowa panno.

                                                W wodę cię wrzucamy ,bo wiosnę witamy!”

-Dokończ układanie zdań do wklejonych w zeszycie obrazków-alfabet.

2.Folder :-Naucz się czytać tekstu ,pt. ,, Słomiana  panna”.

-Uzupełnij podane pod czytanką   zdania brakującymi  wyrazami ( zima, zimy, wiosny, kukła).

-W marcowym garncu pomieszały się rzeczowniki z przymiotnikami. Wpisz wyrazy z garnka  w   odpowiednie miejsce w  tabelce  .

Konkurs Czytelniczy. Proszę o zachęcanie dzieci do czytania po polsku i rejestrowania przeczytanych książek  w specjalnych zeszytach.  29 marca odbędzie się przegląd tych zeszytów.

15.03.2014r.

Temat:   Kraków – legendy ,zabytki Krakowa.    Tworzymy słowniczek wyrazów  z    ,,ó”.

Praca domowa:

1.Zeszyt- Lektury,wiersze: Naucz się  czytać tekstu ,pt. ,,Tajemnica zamku  na Wawelu”.

2.Folder :      Pamiętaj! Podpisz  kartkę .Wykonaj polecenia zamieszczone na kartce.

3.Zeszyt  j.polski:

Przepisz starannie do zeszytu dwa zdania :      Kraków  to dawna stolica Polski.      Jest tu wiele zabytków.Przygotuj się do dyktanda!

4.Zeszyt -  Dyktanda:   -Popraw   dyktando(poprawa dyktanda  zgodnie  z  zamieszczoną  na  okładce informacją ).

08.03.2014r.

Temat: Polskie  góry i  górale .Pisownia wyrazów  z ,,ó”.

Praca domowa:

1.Przeczytaj  tekst pt. ,,W górach “- str.144 i 145.

2.Zeszyt- Lektury,wiersze:

-Naucz się  czytać tekstu ,pt.,,Górale “.

3.Zeszyt  j.polski:

-Obok wklejonych obrazków ,wpisz  podane literki  oraz wyrazy(wg.wzoru).Następnie ułóż  zdanie z podanym  wyrazem.Kilka literek(a,b,c,d ,z) zrobilismy na lekcjach- jako wzór (układamy zdania tylko  do  obrazków  obok  których  jest  zostawione miejsce ).

Nie wykonuj  wszystkiego od  razu! Cały  alfabet  do  końca  marca!

-Wyszukaj  w tekstach,,,,Górale “  i ,,W górach “ wyrazy  z ,,ó “ .Wpisz  je starannie  do zeszytu j.polski.

INFORMACJA!!!!!    Wybory Junior Miss Polonia w naszej szkole.

Wybory odbędą się w sobotę -16 marca. Rodzice powinni rano podać  wychowawcy informację  , że zgadzają się ,żeby Ich córka brała udział w wborach – jeśli zostanie wybrana będzie reprezentować polską szkołę na Paradzie Pułaskiego, w City Hall i na Festiwalu w Valhalla.

02.03.2014r.

Temat: Pory roku  naszymi  przyjaciółmi .Analiza treści  wiersza  J.Tuwima  ,,Rok i  bieda”.

Praca domowa:

1. Naucz się czytać tekstu na str.  118  i  119.

2.Folder :      Pamiętaj! Podpisz  kartkę  (napisz swoje   imię i nazwisko).Dwuznaki: sz,dz -podział wyrazów  na sylaby,głoski,litery.Pory roku,nazwy  miesięcy(wykonaj  ćwiczenia  zgodnie  z zamieszczonymi  poleceniami).Pod pieskiem Asem ,napisz  zdanie :Urodziłem  się w……Urodziłam  się  w   ….(wpisz  miesiąc,  w  którym  się urodziłeś/aś  np. w październiku).  Poćwicz pisanie tego zdania.

Uwaga! -W sobotę  rano  w naszej  klasie odbędzie  się klasowy konkurs recytatorski.Uczniowie ,którzy  uzyskają  największą ilość   punktów  za recytację wybranego  wiersza J.Tuwima, przechodzą  do  konkursu  międzyklasowego.Konkurs  międzyklasowy  odbędzie  się w  tym  samym  dniu – godz.1p.m. w sali  gimnastycznej.Zachęcam do udziału  w  konkursie  wszystkich uczniów.Zapraszam na konkurs    wszystkich rodziców  .

-Międzyklasowy konkurs czytelniczy -rozpoczęliśmy  8-go lutego! Każdy uczeń  powinien  przeczytać samodzielnie ,bądź przy pomocy rodziców  jak  najwięcej   książeczek   w j.polskim.Każdy uczeń otrzymał  specjalny zeszyt ,w którym   musi wykonać ilustrację , wpisać tytuł i występujące  w książce  postacie.Na okładce  może narysować  siebie ,oraz wpisać swoje imię i nazwisko.    (Nie   wykonujemy   już   opracowania   książeczki   w   zeszycie -Lektury ,wiersze).

   22.02.2014r.

Temat: Do czego przydaje się znajomość alfabetu? Wiersz Juliana Tuwima pt.”Abecadło”

Praca domowa.

1. Naucz się czytać wiersz pt. Abecadło”. Książka str.122.

2. Poćwicz mówienie literek polskiego alfabetu. ( według zmieszczonego wzoru -a, ą, be, ce, itd.) Proszę skorzystaj ze strony internetowej: naucz swoje dziecko alfabetu razem z Edukole

naucz swoje dziecko alfabetu razem z Edukole    (kliknij  na : małe  literki ).

3. Folder – kartka. Wpisz nazwy rzeczy, ludzi i zwierząt.

4. Uporządkuj następujące imiona w kolejności alfabetycznej i napisz je w zeszycie: Waldek, Jaś, Sylwia, Krysia, Marysia, Zenek.

5.Konkurs “Julian Tuwim – czarodziej słowa” -przygotowuj wiersz na konkurs recytatorski, który odbędzie się 8 marca.

Na zajęciach artystycznych dzieci zapoznały się z najważniejszymi faktami z życia i twórczości Juliana Tuwima. Powiedz rodzicom co zapamiętałeś z tej lekcji, a także zapytaj kim był Józef Piłsudski.

08.o2.2014r.

Temat:  Poznajemy  bohaterów   lektury M.Kownackiej pt.,,Plastusiowy  pamiętnik”.

Praca domowa:

1.Zeszyt- Lektury,wiersze:

Naucz się  czytać   fragmentu  z książki,,Plastusiowy pamiętnik ” (   od zdania : ,,Jestem malutki ludzik z plasteliny. …. do……..Naszą  gospodynią  jest  mała Tosia”).

Miesiąc – LUTY  -uczniowie którzy nie przeczytali książeczki/wierszyka w j.polskim  mają   czas na nadrobienie zaległości!  .

2.Folder :      Pamiętaj! Podpisz  kartkę  (napisz swoje   imię i nazwisko).

Ś, ć  – napisz  literki,zdania,wyrazy (według podanego wzoru).

Międzyklasowy konkurs czytelniczy -rozpoczęliśmy  8-go lutego!

        Każdy uczeń  powinien  przeczytać samodzielnie ,bądź przy pomocy rodziców  jak  najwięcej   książeczek   w j.polskim.W zeszycie  musi wykonać ilustrację , wpisać tytuł i występujące  w książce  postacie.

Uwaga!    W sobotę    każdy uczeń otrzyma  specjalny zeszyt ,w którym będzie zamieszczać wyżej wymienione  informacje .Po zakończeniu  konkursu zeszyty będą wywieszone na gazetce szkolnej. 

INFORMACJA!!!!!

W  marcu  w naszej szkole odbędą się konkursy-plastyczny i recytatorski , związane z twórczością  J.Tuwima .Każdy uczeń  będzie   wykonywać pracę  plastyczną  oraz recytować jeden   wybrany przez siebie wiersz J.Tuwima.Może to  być  wiersz z  naszego,,Elementarza” lub inny.

Elementarz:        ,,Rzeczka”-str. 114   ,         ,,Abecadło”-str.122  ,      ,,Dwa Michały”-str.133   ,  ,,Wszyscy dla wszystkich”-str.136   ,  ,,Kotek”-str.147  ,  ,,Bambo”-str.153.  ,    ,,Dzieci w polu”-str.155   , ,,Rozmowa ptaków”-str.157  ,   ,,Warszawa”-str.158.

Poniżej zamieszczam link z innymi wierszykami(proszę kliknąć na link).

Wiersze Julian Tuwim
01.02.2014r.

Temat:    Rzeczowniki to nazwy rzeczy, roślin, zwierząt i osób. Pisownia  rzeczowników  ze spółgłoskami  miękkimi.

Praca domowa:

1.Naucz się czytać tekstu na str.105.

2.Folder :      Pamiętaj! Podpisz kartki   (napisz swoje   imię i nazwisko).

- Odpowiedz na pytanie-Co to?  (wpisz wyrazy zgodnie z obrazkiem).

-Pod każdą  cyferką  wpisz właściwą literkę,odczytaj  powstałe wyrazy  .

-Jakiej sylaby brakuje? Wpisz powstałe wyrazy.

-Podane  zdania wpisz w linijkach .

-Odczytaj i zapisz wskazania zegara .

3.Zeszyt -  Dyktanda:   -Popraw   dyktando(poprawa dyktanda  zgodnie  z  zamieszczoną  na  okładce informacją ).

Międzyklasowy konkurs czytelniczy -rozpoczynamy   8-go lutego!

25.01.2014r.

Temat: Pomagamy ptakom przetrwać zimę-historyjka obrazkowa.

Doskonalenie umiejętności odczytywania wskazań zegara.

Praca domowa:

1.Naucz się czytać tekstu na str.103.

2.Folder :kartka.

Co damy sikorkom zimą ?-odczytaj i  napisz  hasło  z ponumerowanych  literek .

W linijkach wpisz  odpowiednie wyrazy (nazwy rzeczy ,nazwy zwierząt).

Odczytaj wskazania na zegarach,zapisz powstałe hasło.

-Utrwalaj słowa wiersza/piosenki  M.Konopnickiej pt.,,Zła zima” (proszę kliknąć na zamieszczony  niżej  link).

HU! HU! HA! NASZA ZIMA ZŁApiosenka dla dzieci.

18.01.2014r.

Temat: Rozwiązujemy zimowe zagadki -Kto to?Co to?Nauka  na pamięć  wiersza T.Śliwiaka,pt.,,Śniegowy  bałwan”.

Praca domowa:

1.Naucz się recytować wierszyk   ,  pt.  ,,Śniegowy   bałwan”. Podkreśl w  wierszu wyrazy z   ,,ż ” .   (wklej  karteczkę  z tekstem  do zeszytu-Lektury ,wiersze.)

,,Śniegowy Bałwan”.

Przyszła Zima do bałwana.
-Jak się mamy, proszę Pana?
Czy nie zimno Panu może?
Chyba coś na Pana włożę.

Ciepły  szalik i kożuszek , abyś   nie odmroził uszek.
-Nie potrzeba  mi niczego, bo ja kożuch mam ze śniegu .

2.Folder :    -Zimowy bałwanek i gorące kakao     -      wykonaj obliczenia  zamieszczone na kubeczkach .

Pokoloruj obrazek  według zamieszczonego kodu.

-Utrwalenie wiadomości z przerobionego  materiału. Przygotowanie się do sprawdzianu.

3.Zeszyt- Lektury,wiersze:     -Utrwalaj słowa wiersza/piosenki  M.Konopnickiej pt.,,Zła zima”.

HU! HU! HA! NASZA ZIMA ZŁApiosenka dla dzieci.

-Miesiąc  STYCZEŃ  -Lektura( książeczka/wierszyk w j.polskim )  .

11.o1.2014r.

Temat: Bezpieczne zabawy zimowe. Zima w piosenkach.

Praca domowa:

1.Naucz się czytać tekstu na str.86 i87.

2.Folder :-Utrwalenie wiadomości  (pisownia wielkich i małych liter alfabetu , cyfr,liczebników).

-Bezpieczne zabawy zimowe -wytnij  obrazki  i wklej  je  w odpowiednie okienka( Nie wklejaj do zeszytu!)

3.Zeszyt -j.polski:      -Zima to  biała pora roku-przepisz starannie zdanie do zeszytu.Przygotuj się do dyktanda.

-Dokończ  ćwiczenia, których  nie  zdążyłeś  wykonać na lekcji( słowniczek  na końcu zeszytu-w pustych okienkach narysuj obrazki do wyrazów:rzeka,morze,brzeg,żaba).

3.Zeszyt- Lektury,wiersze:      -Utrwalaj słowa wiersza/piosenki  M.Konopnickiej pt.,,Zła zima” .

HU! HU! HA! NASZA ZIMA ZŁApiosenka dla dzieci.

04.01.2014

Temat: Nazwy dwunastu  miesięcy  i ich  kolejność w  kalendarzu-,,Bajka o Starym i Nowym Roku”.

Praca domowa:

1.Folder : -Przeczytaj    wiersz  L.J.Kerna , pt. ,,Bajka o Starym i Nowym Roku”.

-Przygotuj się do odpowiedzi na pytania zamieszczone pod wierszem.

- Zapytaj rodziców  o czym mówią   niżej podane  przysłowia.Może znasz inne noworoczne  przysłowia ?

,,Na  Nowy Rok przybywa  dnia  na  barani skok” ,

,,Stary  Rok  odchodzi  ,Nowy Rok przychodzi”.

-Noworoczna Szopka-pokoloruj(proszę kliknąć na zamieszczony  niżej  link).

Konkurs szopek krakowskich rozpoczęty!

-Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce.

-Utrwalenie  pisowni cyfr  rzymskich.Przyporządkuj  podaną cyfrę z miesiącem.

Korzystaj z wiadomości  z lekcji !   Zeszyt -Matematyka.

21.12.2013r.

Temat:  Święta  Bożego Narodzenia w moim domu.

Praca domowa:

1.Naucz się czytać tekstu na str.78 i 79.

2.Zeszyt  j.polski:     -List do Świętego Mikołaja -układanka  (wykonaj polecenia  zamieszczone na kartce   – folder).

-Dokończ  ćwiczenia, których  nie  zdążyłeś  wykonać na lekcji.

3. Zeszyt -Lektury,wiersze:    -Miesiąc  GRUDZIEŃ  -uczniowie którzy nie przeczytali książeczki/wierszyka w j.polskim  mają   czas na nadrobienie zaległości!  .

4.  JASEŁKA.

-Naucz się na pamięć  tekstu  na jasełka (dotyczy  tylko tych uczniów ,którzy otrzymali tekst).

-Ćwicz  śpiewanie kolędy,pt. ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Radosnych, spokojnych  Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności  w Nowym Roku 2014.

07.12.2013r.

Temat:  Tradycje mikołajkowe-,,Legenda o Świętym Mikołaju”.

Praca domowa:

1.Folder :-Uzupełnij zdania   podanymi wyrazami:laska,czapka,Mikołaj  .Pokoloruj ilustrację.

-Wykonaj zadania matematyczne ,zgodnie z zamieszczonymi poleceniami.

-Przeczytaj   opowiadanie , pt.  ,,Poranek” .Zastąp obrazki wyrazami: pierogi,grzybami,babcia,garnka,łańcuszek,gwiazdkę, choinkę .

-Odczytaj rebusy,wpisz  wyrazy pod spodem.

-Przeczytaj tekst ,,Prezenty”. Obrazki zastąp  wyrazami : helikopter,klocki,hipopotam,chusta.Wpisz wyrazy pod tekstem.

2.Zeszyt -  Dyktanda:   -Popraw dwa  dyktanda (poprawa dyktanda  zgodnie  z  zamieszczoną  na  okładce informacją ).

23.11.2013r.

Temat: Małe co nieco – uczymy się i bawimy.

Praca domowa:

1.Naucz się czytać tekstu na str.82.

2.Zeszyt -j.polski:    -Przepisz  do zeszytu wszystkie  wyrazy z ,,rz” .

(Ze słowniczka  obrazkowego  , znajdującego się  się  na okładce zeszytu ) .

3.Folder:   -Wykonaj polecenia znajdujące się na zamieszczonej  kartce.

4.Zeszyt- Lektury,wiersze:    -Utrwalaj słowa pastorałki  ,,Świeć  gwiazdeczko mała  świeć “(proszę kliknąć na zamieszczony  niżej  link) Świeć, gwiazdeczko, świeć – Arka Noego

KLASOWA   BIBLIOTECZKA-  uczniowie  mają   możliwość wypożyczania do domu  polskich książeczek.Wypożyczoną  książeczkę  powinni zwrócić na następnych zajęciach.

16.11.2013r.

Temat:  Kraina zdrowia-jedzmy owoce i warzywa!

Praca domowa:

1.Zeszyt – j.polski:   -    Historyjka obrazkowa -wytnij ,a następnie wklej  po kolei obrazki do zeszytu.                      Opowiedz o czym jest historyjka(folder).

-Przepisz starannie zdanie -Owoce  i warzywa są zdrowe.Przygotuj się do dyktanda( folder).

-Pokoloruj owoce( wklejone  w zeszycie).

Folder :  -Przeczytaj   opowiadanie , pt.  ,,Owoce” (zastąp obrazki wyrazami).

-Rozpoznawanie owoców(wykonaj polecenie  zgodnie z zamieszczonym poleceniem).

o9.11.2o13r.

Temat:  Jesień w sadzie-owoce.

Praca domowa:

1.Naucz się czytać tekstu na str.56.

2.Zeszyt- Lektury,wiersze:

Przeczytaj  wierszyki  ,,Owoce”, ,,Ogórek wąsaty”. Podkreśl  ołówkiem nazwy warzyw i owoców .

Poćwicz  pisownię nazw warzyw  występujących w  wierszyku ,,Ogórek wąsaty” (marchewka,ogórek,dynia,sałata,groch,fasola).

3.Folder:Owocowa uczta  (na załączonej kartce wykonaj podane polecenia).

02.11.2013r.

Temat:   Dary jesieni – jesień w ogrodzie.

Praca domowa:

1.Naucz się czytać tekstu na  str.83 .

2.Zeszyt –   Dyktanda:-Popraw dwa  dyktanda (poprawa dyktanda  zgodnie  z  zamieszczoną  na  okładce informacją ).

3. Zeszyt -Lektury,wiersze:    -Miesiąc  LISTOPAD   ( każdy uczeń powinien raz w miesiącu przeczytać samodzielnie, bądź przy pomocy rodziców  co najmniej jedną  książeczkę  /wiersz  w   j.polskim.W zeszycie  musi wykonać ilustrację , wpisać tytuł i występujące  w książce/wierszu     postacie(zgodnie z  zamieszczonym w zeszycie  wzorem). Natomiast na lekcji ,krótko ją  streścić.

4.Folder :-   Jesień -dary jesieni(na  załączonej  kartce wykonaj podane  polecenia).

26.10.2013r.

Temat:  Z biegiem  Wisły-,,Legenda  o  narodzinach Wisły “.

Praca domowa:Dodawanie i odejmowanie -druga dziesiątka(kartka w folderze).

Zeszyt-Lektury ,wiersze:           -W  tekście    pt.,,Wisła”    odszukaj  wyrazy z literką ,,rz”,

podkreśl je ołówkiem ,przeczytaj  podkreślone wyrazy   głośno.

-Przygotuj się do recytacji  wiersza M.Konopnickiej.

Już w   sobotę   2-go listopada -   klasowy   konkurs     recytatorski !!!     Najlepsi recytatorzy   przechodzą    do    konkursu    międzyklasowego,  który   odbędzie    się   16   listopada!!!.

KLASOWA   BIBLIOTECZKA-od  ubiegłej  soboty   uczniowie  mają   możliwość wypożyczania do domu  polskich książeczek.Książeczkę  powinni zwrócić na następnych zajęciach.Proszę  dopilnować ,żeby dzieci przeczytały książeczkę i jej nie zniszczyły.

19.10.2013r.

Temat:  Piękno przyrody w wierszu J.Tuwima  ,pt.,,Rzeczka”.

Praca domowa:

1.Zeszyt – j.polski:         -Uzupełnij zdania wyrazami z ,,rz”(folder).  -Przepisz  starannie   zdanie do zeszytu ( W klasie są  ławki.)Przygotuj się do dyktanda( folder).

2.Zeszyt -matematyka :   -Liczby parzyste.Porównywanie  liczb (folder).

3.Naucz się czytać tekstu na str.114(tekst pod wierszem oraz  podane  wyrazy). Zwróć uwagę na prawidłową wymowę wyrazów  z ,,rz”.

4.Wiersz pt.,,Rzeczka” (dodatkowo dla uczniów chętnych )-naucz się czytać.

Informacja-

W  listopadzie w naszej szkole odbędzie się konkurs recytatorski poświęcony  twórczości M.Konopnickiej .Każdy uczeń  będzie   recytować jeden   wybrany przez siebie wiersz M.Konopnickiej.Może to  być  wiersz z  naszego zeszytu-,,Lektury,wiersze” lub inny.Poniżej zamieszczam link z wierszykami(proszę kliknąć na link).

Maria KonopnickaWiersze Marii Konopnickiej – wiersze, wierszyki

12.10.2013r.

Temat: Inscenizacja ,,Legendy o Lechu ,Czechu i Rusie”. Tworzymy słowniczek wyrazów  z ,,rz”.

Praca domowa:

1.Zeszyt – j.polski:    -Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.

-Przepisz  starannie   zdanie do zeszytu.Przygotuj się do dyktanda(  folder).

2.Zeszyt -matematyka :-Liczby parzyste- pokoloruj kwadracik,  na którym jest liczba parzysta(folder).

3.Zeszyt -Lektury,wiersze:    -Naucz się czytać tekstu-  ,,Legenda  o Lechu,Czechu i Rusie”.

05.10.2013r.

Temat:                   Poznajemy  legendy polskie-,,Legenda o Lechu,Czechu i Rusie”.

Praca  domowa:

1.Zeszyt   – J.polski:                     Przepisz do zeszytu  starannie zdania  znajdujące się na karteczce (folder). Czerwonym    kolorem    zaznacz samogłoski.

2.Zeszyt-Matematyka:                Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20-wykonaj podane  działania.

3.Zeszyt -Lektury,wiersze:        Każdy uczeń powinien raz w miesiącu przeczytać samodzielnie ,bądź przy pomocy rodziców  co najmniej jedną  książeczkę  /wiersz  w j.polskim.W zeszycie  musi wykonać ilustrację , wpisać tytuł i występujące  w książce/wierszu postacie(zgodnie z  zamieszczonym w zeszycie  wzorem). Natomiast na lekcji ,krótko opowiedzieć na  temat przeczytanej książki/wiersza.

4.Utrwal czytanie tekstu ze  str.115.Wyszukaj w tekście wyrazy z literka,,rz”-przeczytaj te  wyrazy   .

28.o9.2013r.

Temat:  Polska-symbole narodowe.

Praca domowa:

1.Kartka w folderze:

-napisz starannie małe i wielkie literki alfabetu(według wzoru ).

-dopisz brakujące literki,tak aby powstałe wyrazy zgadzały się z  obrazkami .

2.Naucz się czytać tekstu na str.115.

3. Poćwicz pisownię  wyrazów :burza,chmura ,brzeg .

21.o9.2013r.

Temat:   Polska-nad Morzem Bałtyckim.

Praca domowa:

1.Zeszyt    -napisz starannie  poznane dwuznaki oraz wyrazy(wg.wzoru),

- pod każdym obrazkiem z odpowiadającym mu  wyrazem    pokoloruj kartoniki

(samogłoski na czerwono,spółgłoski na  niebiesko),karteczkę  wklej do zeszytu.

2.Naucz się  czytać tekstu na str.120.

14.09.2013r.

Temat:  W szkole po wakacjach.

Praca domowa :

1.Na  kartce wykonaj   następujące ćwiczenia:

- napisz  starannie dwuznaki  :sz, cz,

-połącz w pary literki(wielkie  z małymi),

-napisz starannie zdanie :W szkole uczę się  czytać i pisać.

- pod  każdym z obrazków  wpisz odpowiednią nazwę (zmień jedną  literkę w podanym wyrazie ,,pomylone literki”).

2.Naucz się czytać tekstu na str.106.