Klasa III

 Pani Bożena Fiedorczuk

13.12.2014r.

Temat: Moja choinka. Gromadzenie  przymiotników potrzebnych do opisu choinki.

1.Czytanka – ,,Czyż  nasza  nie jest najpiękniejsza ?” , str.83  oraz dokończ ćwiczenie 4 str.85.

2.Ćwiczenia-ćwiczenie 11  str. 345 str.39.

3.Folder-kserokopia(wykonaj podane polecenia).

LOTERIA FANTOWA ,,Choinka 2015 “-bardzo  proszę ,aby każde dziecko do końca tego roku przyniosło zabawkę, grę planszową, pluszaka ,książkę  albo donację  w wysokości  $5.00.

Konkurs głośnego, pięknego czytania.

Komisja :mama Karolinki, mama Ernesta, wychowawczyni.

Uczniowie ,którzy  zajęli pierwsze  cztery miejsca  przechodzą  do konkursu  szkolnego.

1.Gabryś  Głogowski.

2.Victoria Jarocki.

3,Mateusz Fiedorczuk.

4.Kaya  Dulik.

4.Adaś Grodecki.

Gratulacje!

06.12.2014r.

Temat: Skąd  wzięła się  tradycja Mikołajek? Podział wyrazów  na sylaby.

Praca domowa:

1.Czytanka,str.74- ,,6 grudnia-Mikołaja”.

2.Zeszyt - Dyktanda :popraw dwa ostatnie dyktanda według  podanego wzoru.

3.Ćwiczenia-ćwiczenie  4 str. 37 i  4a str.38.

Konkurs głośnego, pięknego czytania.

Tytuły czytanek, z których będą wzięte teksty  na konkurs:

,, A jednak warto”-str.15 , ,,Dzień Nauczyciela”-str.33 , ,,Skarby  pani Jesieni”-str.49.

 22.11.2014r.

Temat:Piszemy  list do Pani Jesieni. Formy grzecznościowe w listach. Pisanie adresów.

Praca domowa:

1.Czytanka,str.49-,,Skarby pani Jesieni”.

2.Folder-kserokopia.

Dla kogo list?-wpisz adresy z podanych kopert.

Pisownia wyrazów i zdań ze spółgłoskami  miękkimi .

3.Zeszyt-na wklejonej karcie pocztowej  napisz  swój adres.

,,Moje książeczki”-każdy  uczeń   otrzymał do przeczytania  książeczkę ( za miesiąc listopad).Uzupełnij zeszycik ,,Moje książeczki”.

Konkurs głośnego, pięknego czytania-13.grudnia!!!

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach.
Etap I klasowy:
- Uczeń czyta głośno wylosowany  fragment z czytanki na forum klasy .
- Fragment powinien być czytany przez około 2-3 minuty.
- Komisja  ocenia głośne czytanie wybranego fragmentu.
- Najpiękniej czytające 4 osoby z klasy biorą udział w II etapie -szkolnym.
Tytuły czytanek, z których będą wzięte teksty  na konkurs:

,, A jednak warto”-str.15 , ,,Dzień Nauczyciela”-str.33 , ,,Skarby  pani Jesieni”-str.49.

15.11.2014r.

Temat:Barwy jesiennych liści-nazwy drzew.Pisownia wyrazów z ,,rz”-jarzębina,brzoza,wierzba.

Praca domowa:

1.Czytanka,str.50-wiersz,pt.,,Liście”-naucz się pięknie czytać(chętni mogą nauczyć się  na pamięć).

2.Folder-kserokopia.Wykonaj podane polecenia,pokoloruj  liście.

3.Zeszyt-przepisz starannie podane na kartce zdania.Przygotuj się  do dyktanda.

08.11.2014r.

Temat: 11 listopada- Święto  Niepodległości. Wielka litera w pisowni  .

Praca domowa:

1.Czytanka,str.47- ,,11 Listopada”.

2.Ćwiczenia- str.31  oraz  ćwiczenie 5  - str. 32.

3.Zeszyt-napisz nazwy zawodów zakończonych na -arz,-erz (skorzystaj  z kserokopii  znajdującej się  w  folderze).

KONKURS PLASTYCZNY NA ZAPROJEKTOWANIA KARTKI   Z OKAZJI  Świąt Bożego  Narodzenia .

 Bardzo zachęcam wszystkich uczniów  do wzięcia udziału w konkursie.Termin oddawania  prac upływa 15 listopada.

01.11.2014r.

Temat: Święto Zmarłych w Polsce i w USA.

Oznaczanie miękkości spółgłosek: ć-ci ,ś-si, ń -ni, ź-zi , dź -dzi.

Praca domowa:

1.Czytanka-  wybierz  jeden z podanych niżej  wierszy albo fragment z czytanki-naucz się  czytać:

str. 43-,,Dzień  Wszystkich Świętych”,      str.44-,,Nad grobami”,

str.45-,,Dzień Zaduszny”, ,,W Zaduszki” .

2.Przygotuj się  do odpowiedzi  na pytanie: W jaki sposób w twojej rodzinie pielęgnuje  się pamięć o zmarłych?

3.Poćwicz  pisownię   wyrazów ze spółgłoskami  miękkimi :ćma, źrebak, ślimak,  wiśnie, śliwki, śruba, słońce, słoń, słonie , koń,  konie ,niebo , bocian , liść ,leń , pień , dzień ,miś, stopień.

(Osoby  nieobecne na zajęciach-Ćwiczenia ,str.18.)

,,Moje książeczki”-Każdy uczeń powinien raz w miesiącu przeczytać samodzielnie ,bądź przy pomocy rodziców  co najmniej jedną  książeczkę  w  j. polskim. Napisać jedno/dwa zdania dotyczące przeczytanej książeczki oraz wykonać  ilustrację.Na lekcji ,krótko  ją opowiedzieć .

25.10.2014r.

Temat: Jesień  w lesie-grzyby. Samogłoski  i spółgłoski.

Praca domowa:

Czytanka str.40-wiersz,pt. ,, Maślak”.

Naucz się  nazw najczęściej spotykanych grzybów-str.39.

Ćwiczenia str.17.

Konkurs głośnego, pięknego czytania.

Zmiana terminu.Konkurs  klasowy odbędzie  się w  grudniu.

18.10.2014r.

Temat: Rozmawiamy o zawodzie nauczyciela. Wyodrębnianie  i liczenie liter i głosek w wyrazach.

Praca domowa:

Czytanka, str. 33- ,,Dzień  Nauczyciela”-naucz się czytać wybranego przez  siebie  fragmentu (najmniej cztery zdania).

Przygotuj się  do odpowiedzi  na pytanie: Dlaczego  Pani była wesoła i rozpromieniona?(Jak  myślisz?)

Ćwiczenia, str.13.

 Konkurs głośnego, pięknego czytania.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach.
Etap I klasowy:
- Uczeń czyta głośno wylosowany  fragment z czytanki na forum klasy .
- Fragment powinien być czytany przez około 2-3 minuty.
- Komisja  ocenia głośne czytanie wybranego fragmentu.
- Najpiękniej czytające 4 osoby z klasy biorą udział w II etapie -szkolnym.
-Konkurs  klasowy odbędzie  się w  listopadzie.
-Teksty czytanek, które były  przerabiane we wrześniu i w październiku będą wykorzystane do konkursu.
-Wszyscy  uczniowie będą mogli przystąpić do konkursu klasowego.
Konkurs o    Św.  Janie  Pawle  II.

Dzieci  mogą wykorzystać  portret Św. Jana Pawła II ,który kolorowały  na lekcji religii.(Można  dodatkowo zrobić  jeszcze ramkę  albo wyciąć kontury postaci  i nakleić na karton , itp. ).

Proszę o przyniesienie prac  w sobotę  25 października!!!!

11.10.2014r.

Temat: Dlaczego warto chodzić  do  polskiej szkoły?  Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej według drugich  i trzecich  liter w wyrazach.

Praca domowa:

Czytanka, str. 15- ,,A jednak warto…”- naucz się czytać .

Przygotuj się  do odpowiedzi  na pytanie:   Dlaczego chodzisz do polskiej szkoły i czy twoi rodzice są  z ciebie dumni?

Ćwiczenia ,str. 23 i str. 24  .

Bardzo zachęcam   wszystkich   uczniów  do  wzięcia  udziału  w konkursie o    Św.  Janie  Pawle  II.

04.10.2014r.

Temat: Polska-jej piękno i historia. Symbole narodowe, mapa Polski.

Spółgłoski  miękkie  na końcu wyrazów.

Praca domowa:

1.Czytanka, str.7-  ,,Jak Lech znalazł orle gniazdo”- naucz  się  czytać oraz  spróbuj opowiedzieć legendę.

2.Ćwiczenia, str. 2 i  5.

3.Poćwicz  pisownię   wyrazów ze spółgłoskami  miękkimi-wyrazy znajdują  się  w zeszycie.

 

27.o9.2014r.

Temat: Dbamy o nasze zdrowie. Nauka  na pamięć wiersza pt. ,,Ja się myję”. Pisownia wyrazów  ze spółgłoskami miękkimi.

Praca domowa:

1.Folder-kserokopie.

-Utrwal wiersz pt.  ,,Ja się myję”.

-Dokończ  ćwiczenia znajdujące się na zamieszczonych kartkach:

pisownia sylab ,wyrazów ,zdań  ze spółgłoskami  miękkimi,

czasowniki-nazwy czynności.

2. ,,Moje książeczki”-narysuj  ilustrację   do lektury ,pt.  ,,Pilot i  ja”.

Każdy uczeń powinien raz w miesiącu przeczytać samodzielnie ,bądź przy pomocy rodziców  co najmniej jedną  książeczkę  w  j. polskim. Napisać jedno/dwa zdania dotyczące przeczytanej książeczki oraz wykonać  ilustrację.Natomiast na lekcji ,krótko  ją opowiedzieć .

20.09.2014r.

Temat: Opis postaci. Imiona zdrobniałe.

Praca domowa:

1.Folder-kserokopie.

-Naucz  się  czytać tekstu ,pt. ,,Imiona”.

-Ułóż  i napisz zdanie  powstałe z rozsypanki  sylabowej.

-Wymyśl i napisz imiona dla lalek Loli.

-W puste  miejsca wpisz  właściwe  sylaby: sia, sie,się ,sio.

-Do podanych  imion utwórz zdrobniałe imiona.

13.09.2014r.

Temat:  Wakacyjne wspomnienia. Rzeczowniki w liczbie  pojedynczej i mnogiej-nazwy przyborów szkolnych.

Praca domowa :

1.Folder-kserokopie.

-Naucz się czytać  tekstu ,pt. ,,Co robiliśmy latem?”

-Przygotuj  się do odpowiedzi  na pytania:

Kto opowiada o swoich wakacjach? Gdzie  dzieci były na   wakacjach ? Jak spędzały czas?

-Liczba mnoga rzeczowników-wpisz brakujące litery w wyrazach.

-Jakie  przybory  szkolne masz w swoim  plecaku? (Ułóż i napisz zdanie).