Klasa IV

 Pani Bożena Fiedorczuk

21.11.2015r.

Temat:Święto Dziękczynienia.

Praca  domowa:

1.Czytanka-str.59 -,,Mój przyjaciel z planety Orion” ( wybierz dowolny fragment z czytanki i naucz się  go czytać) oraz  wiersz,pt. ,,Święto  Dziękczynienia“,str.61-naucz się  czytać.

2.Ćwiczenia- ćwiczenie 3 str.65.

3.Folder- (niebieska kartka)piosenki,pt. ,,Lecą ,lecą  Aniołowie “oraz ,,Kolędowy czas  “(utrwalaj słowa  i melodię).

Fasolinki – Lecą, lecą Aniołowie  

Fasolinki – Kolędowy czas

Proszę,  aby  każde dziecko wykonało jedną  ozdobę  świąteczną,np. na choinkę   .Ozdoby  będą  sprzedawane na   szkolnym kiermaszu.Zamieszczam linki z ciekawymi pomysłami.

OZDOBY ŚWIĄTECZNIE- HARMONIJKOWY ANIOŁEK Z PAPIERU

ozdoby świąteczne /Boże Narodzenia na Stylowi.pl

Boże NarodzenieOzdoby na Stylowi.pl

14.11.2015r.

Temat:Kim  chcę  zostać  w przyszłości?Nazwy zawodów.,,Rz”-w zakończeniach-arz,-erz.

Praca domowa:

1.Czytanka-str.55-  ,,Kiedy  ja wreszcie  będę dorosły? “-naucz się czytać.

2.Zeszyt -Dyktanda: popraw dyktando.

3.Ćwiczenia- ćwiczenie 1 str.127 i ćwiczenie 2 str.128.

-Piosenka,pt.  ,, Kolędowy czas -kliknij na zamieszczony link.Utrwalaj słowa i melodię   piosenki.

Osoby,które  nie obejrzały  filmików -Kliknij  i   obejrzyj  !!!

-Polskie Symbole Narodowe

-Święto Niepodległości 11 11 2014 Warszawa – Kompania Reprezentacyjna

07.11.2015r.

Temat: Święto Niepodległości.

Praca domowa:

1.Czytanka:str.47-  ,,11 Listopada”-naucz się czytać.

2.Zeszyt(  j. polski); naucz się czytać zaznaczony tekst.

Obejrzyj (kliknij na zamieszczone linki):

-Polskie Symbole Narodowe

-Święto Niepodległości 11 11 2014 Warszawa – Kompania Reprezentacyjna

3.Zeszyt(w kratkę):    J.Brzechwa-,,Czerwony Kapturek”-ułóż i dopisz jeszcze 3    zdania  na temat wysłuchanej  bajki.

-Piosenka,pt.  ,, Kolędowy czas  “-przeczytaj tekst .Utrwalaj słowa  i melodię.

Fasolinki – Kolędowy czas -kliknij na zamieszczony link.

31.10.2015r.

Temat:Dzień Zmarłych.Miejsca pamięci narodowej w Polsce.

Praca domowa:

1.Czytanka- str.43-,,Dzień Wszystkich Świętych” -naucz się  czytać.

2.Kserokopia -wykonaj polecenie 3 oraz przepisz  do zeszytu tekst o jesieni.

Przygotuj się do dyktanda.

3.Kliknij na zamieszczone linki -obejrzyj  .Grób Nieznanego Żołnierza

Uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego

24.10.2015r.

Temat: Jesienne zmiany w  przyrodzie.Czas przeszły ,teraźniejszy i  przyszły.

Praca domowa:

1.Czytanka-      str.38 – ,,List Oli do Sabinki” -naucz się czytać.

2.Kserokopie- wiersz,pt. ,,Jesienny wiatr“- naucz się czytać.

-wykonaj polecenia podane na obu kserokopiach.

3.Zeszyt-wpisz nazwy zwierząt  z polecenia 1 (z kserokopii).

17.10.2015r.

Temat: Na czym polega praca  nauczyciela?Moja szczęśliwa szkoła.Rodzaj rzeczownika.

Praca domowa:

1.Czytanka-      str.35 – ,,Leń ” , str. 37,,Ktoś,kto was kocha”-naucz się  czytać.

2.Kserokopia- wykonaj   polecenia  2,   3  i  4.

3.Zeszyt- Korzystając ze zgromadzonego słownictwa  ( kserokopia- polcenie 4 ) ,ułóż i zapisz życzenia  dla swojej pani .

Proszę ,żeby  każdy uczeń  przyniósł na sobotnie zajęcia  5 kolorowych  liści   klonu.  

10.10.2015r.

Temat:Opis Pomnika Małego Powstańca w Warszawie.Przymiotniki.

Praca domowa:

1.Zeszyt- wiersz,pt.,,Drzewo pokoju”-naucz się czytać.Przeczytaj również wszystkie  wyrazy znajdujące się  na drzewku.

2.Kserokopia-wykonaj  polecenie 2 i 3.

-Pomnik  Małego Powstańca w Warszawie-przeczytaj  tekst (opis).

Przygotuj się  do ustnego opisu pomnika.

Pomnik MałegoPowstańcaPomnik Małego Powstańca  (kliknij).

Kto jest  przedstawiony  na pomniku?Jak jest ubrany ?

Co trzyma w dłoniach?Ile   może  mieć lat ?Jak wygląda jego  twarz?

3.Obejrzyj -“Warszawskie Dzieci”

03.1o.2015r.

Temat:Co to  znaczy  być  patriotą ?Polskie   parady   w   U.S.A.-Parada Pułaskiego   w  Nowym Jorku  i Parada  3 Maja w Chicago.

Pisownia przymiotników  utworzonych od  nazw  państw:Polska -polski, Francja -francuski .

Praca domowa :

1.Czytanka:    str. 181- ,,Trzeciomajowa Parada“-naucz  się czytać.

2.Kserokopia:   wykonaj ćwiczenie  1 i 2 ( cała strona). Pamiętaj  o podpisaniu  kartki!

3.Ćwiczenia:   str.73, ćwiczenie   7  i  8.

4.Zeszyt-  DYKTANDA :   popraw  dyktando według  wzoru.

5.Obejrzyj zdjęcia-Pomnik Małego Powstańca (kliknij na zamieszczony link-4 zdjęcia).

Zwróć uwagę na:

Kto jest  przedstawiony  na pomniku?

Jak jest ubrany ?

Ile   może  mieć lat ?

Czy jest wesoły,czy smutny?

Pomnik Małego Powstańca Pomnik Małego Powstańca Pomnik Małego Powstańca Pomnik Małego Powstańca

26.09.2015r.

Temat:Jak powstało  państwo polskie?Rzeczowniki .

Praca domowa:

1.Kserokopia:    -,,Jak Lech znalazł orle gniazdo”-naucz  się czytać tekst legendy.

-wykonaj podane na odwrocie kartki polecenia.

2.Zeszyt :  Podział administracyjny Polski 2015  -wpisz  do zeszytu  wszystkie województwa(skorzystaj z zamieszczonego  linku).

-na mapce  w zeszycie  zamaluj kolorowym mazakiem województwa, w których  byleś  w czasie  swojego pobytu w Polsce.

19.09.2015r.

Temat:  Polska  i jej położenie na mapie.Pisownia  nazw polskich symboli narodowych.

Praca domowa:

1.Czytanka :,,Mazurek Dąbrowskiego”-str.9, ,,Biel i czerwień”, ,,Katechizm  polskiego dziecka”,,Godło”-str.10, ,,Polskie  dzieci  w rożnych  krajach”,str.13-naucz się  czytać.

2.Kserokopia: Przepisz  podany tekst do zeszytu-przygotuj się do dyktanda.Uzupełnij  podane  zdania brakującymi wyrazami.

Nie  wykonuj  polecenia  na kartce  z tytułem ,,Przeskakiwanka”.

3.Folder:  uczniowie  otrzymali  kartkę  ,na  której  będą  w każdym tygodniu zaznaczane  ich postępy  w nauce i zachowaniu.Proszę  pomóc  dziecku wkleić  kartkę do  folderu(jeżeli  folder  ma na wewnętrznej stronie ,,kieszeń”,to proszę  nakleić  kartkę   również  na,, kieszeń”.Do przyklejania  można  użyć  taśmy. )

12.09.2015r.

Temat:  Wakacyjne wspomnienia. Wielka litera w pisowni nazw państw, miast , rzek .

Praca domowa:

1.Czytanka ,,Z uśmiechem i słońcem”-,,Dziwny  język”,str.21.naucz się  czytać.

2.Ćwiczenia,,Z uśmiechem i słońcem”- ćwiczenie 1 i 2  ,str.4.

3.Kserokopia   -na mapie Polski  zaznacz  miejscowości ,rzeki,jeziora,morze,góry  , w których byłeś  w czasie  wakacji(napisz ich nazwy ).

Jeżeli  nie  byleś  w Polsce, zaznacz miejscowości w których  masz  swoją  rodzinę.

Wykonaj obliczenia matematyczne ,pokoloruj odpowiednie  pola z  wynikiem ,wpisz  hasło.

4.,,Moje wakacyjne zdjęcie”- dokończ  rozpoczętą  na lekcji  pracę  plastyczną.

 Klasa III

16.05.2015r.

Temat: Jakie  wiosenne  zmiany  możemy zaobserwować w przyrodzie? Powtórzenie wiadomości .

Praca domowa:

1.Czytanka: ,,Koniec roku szkolnego!” ,str. 207 -zapoznaj się z treścią czytanki(możesz poprosić  rodziców, żeby ci przeczytali czytankę).

,,Wiosenny słowniczek ” ,str.203-204 .

2. Kserokopie:  naucz się czytać podane wierszyki: ,,Tęcza” , ,,Wiosna” . Wykonaj   pozostałe  polecenia.

3.Zeszyt: ułóż  po jednym zdaniu z każdym z  podanych wyrazów: motyle, tęcza, tulipany , słońce , przyroda.

Narysuj w zeszycie   wiosenną  ilustrację .

09.05.2015r.

Temat: Jaka jest  moja mama? Pisownia wyrazów  z ,,rz”niewymiennym.

1.Czytanka: ,,Dzień  Matki”,str. 187 -naucz się czytać.

2. Ćwiczenia : ćwiczenie  1 ,str.131.

3.,,Moje książeczki”- ,,  Jaś   i magiczna  fasola” wpisz i narysuj ilustrację .  Przynieś na sobotnie zajęcia  zeszycik ,,Moje książeczki”.

02.05.2015r.

Temat:  Dlaczego Święto  3 Maja jest dla Polaków tak ważne? Pisownia wyrazów  z  ,,rz” wymiennym na ,,r”.

1.Czytanka:    ,,Trzeci Maj” ,str. 184 -naucz się czytać.

2.Cwiczenia: ćwiczenia   3 i 4 str.  125  oraz  12  i  12 a  str. 84.

28.04.2015r.

Temat: Jakimi cechami mogą charakteryzować się ludzie? Przymiotniki.

1.Czytanka: ,,Bajka” , str. 155-naucz się czytać.

2.Zeszyt:  Wpisz odpowiedź na pytanie z ćwiczenia 3  str.156.- książka.

3.Ćwiczenia: ćwiczenie 2   str. 79   i   9,10 ,11,  str.83.

4. ,,Moje książeczki”-uzupełnij zeszycik ,,Moje książeczki” ( za miesiąc kwiecień).

18.04.2015r.

Temat:  Grzeczne słówka-zwroty grzecznościowe . Rzeczowniki-rodzaj męski ,żeński i nijaki.

1.Czytanka: wiersz pt. ,,Obrażalska”,str.157-naucz się czytać.

2.Kserokopie- opowiadanie  ,,Pan Nieuprzejmy” -naucz się  czytać, druga kartka-wykonaj podane polecenia.

3.Ćwiczenia: ćwiczenie 4 i 6  str. 66.

4.Zeszyt - Dyktanda :popraw   dyktando według  podanego wzoru.

11.o4.2015r.

Temat: Co  króliczek  robił w czasie przerwy świątecznej? Pisownia wyrazów z ,,u”.

Praca domowa:

1.Czytanka: ,,Chcę  pospać dłużej”, str.149 -naucz się czytać .

Czy bohater opowiadania miał  pomysł na spędzenie wolnego czasu w  sobotę?

2.Cwiczenia: ćwiczenie 3 i 4 str.120.

3.Kserokopia: wykonaj podane polecenia.

28.03.2015r.

Temat: Wielkanoc  tuż , tuż!  Mój własny słowniczek wyrazów z ,,ó”.

Praca domowa:

1. Czytanka: ,,Wielkanoc “ ,str.166, ,,Śmigus dyngus”,str.  167 -naucz  się czytać.

(Dla chętnych uczniów-naucz się jednego z poznanych   wierszyków  na pamięć ).

2. Ćwiczenia  – ćwiczenie  5,6,7  str.110,  ćwiczenie 4,5,6 str.116    oraz   str.117 - wpisz  przynajmniej  po  10 wyrazów  do każdej  z tabelek.

3. ,,Moje książeczki”-uzupełnij zeszycik ,,Moje książeczki” ( za miesiąc marzec).

21.03.2015r.

Temat: Pierwsze oznaki wiosny. ,,Ó”  w wyrazach  z końcówką -ów,-  ówka.

Praca domowa:

1. Czytanka:  ,,Przebiśniegi”,  str. 143  (naucz się czytać).

2. Zeszyt: przepisz starannie do zeszytu tekst z  ćwiczenia  7 ,str.147 (Czytanka). Przygotuj się do dyktanda!

3. Ćwiczenia  – ćwiczenie 1 , str.114 ,ćwiczenie1, 2,3,  str.115.

4.Kserokopia :wykonaj   polecenia  .

14.03.2015r.

Temat: Dbajmy o nasze zdrowie! Pisownia wyrazów z ,,ó”  niewymiennym.

Praca domowa:

1. Czytanka: wiersz, pt. ,,Karolina” ,str.  126 (naucz  się  czytać).

2. Ćwiczenia: ćwiczenia ze str.112 i str.113.

3. Zeszyt - Dyktanda :popraw  ostatnie dyktando według  podanego wzoru.

4. Kwiat-wytnij  z białych serwetek kształty kwiatka ,najmniej 18 sztuk(według wzoru),następnie ponacinaj każdy z czterech płatków. Przynieś  wycięte kształty kwiatków  na sobotnie zajęcia.

07.03.2015r.

Temat: Adresujemy kopertę i piszemy list . Nadawca , adresat -odbiorca.

Praca domowa:

1.Czytanka: Zimowy słowniczek ,str.137 i 138.

2.Ćwiczenia: wszystkie ćwiczenia ze  str . 57  ,ćwiczenie 7 str.58.

3.Zeszyt: naucz się  czytać wklejone w zeszycie teksty:  ,,Chodzi listonosz” ,  ,,Marcowy  kwiatek”. 

4.,,Moje książeczki”-  Co zapamiętałeś z przeczytanych  przez mamę Gabrysia  bajek ?-

” Lampa Aladyna”  i ” O wilku i siedmiu koźlątkach “ -uzupełnij zeszycik ,,Moje książeczki”  .

28.02.2015r.

Temat: Wierszyki ortograficzne -„Tak się o zmienia w ó”. Rzeczowniki, liczba  pojedyncza i  mnoga.

Praca domowa:

1.Czytanka:  List Sabinki ,str.124 (naucz się  czytać).

2.Zeszyt: przepisz  do  zeszytu   tekst ze str. 121 .Przygotuj się do dyktanda!

3.Kserokopia: napisz swój adres oraz  adres   osoby  mieszkającej w  Polsce.

Proszę o przyniesienie  czystej  koperty  i  znaczka  do Polski.

14.02.2015r.

Temat: Tradycja  Walentynek. Łączenie  zdań  za pomocą spójników :bo, albo. ponieważ, że, ale, czy.

Praca domowa:

1.Czytanka:  ,,Bez tytułu” ,str.  119 (naucz  się  czytać).

2..Cwiczenia: ćwiczenie 5 i 6  str. 49,    ćwiczenie 2  str.54 , ćwiczenie  2 str.109.

3.Kserokopia :dokończ  polecenia  .

4.Zeszyt - Dyktanda :popraw  dyktando według  podanego wzoru.

5.,,Moje książeczki”-uzupełnij zeszycik ,,Moje książeczki”(za miesiąc luty).

Dziękuję  bardzo dzieciom  i  rodzicom  za  przygotowanie pięknych  laurek ,  upominków oraz donację  pieniężną .

Nasza klasa przekazała Siostrom Franciszkankom  $85 .

07.02.2015r.

Temat:  Zima  i jej ptaki. Rozwijanie zdań. Pisownia  wyrazów  z ,, ó” wymiennym.

Praca domowa:

1.Przygotuj jedno pytanie  do sióstr -Franciscan Sisters of the Renewal,zrób laurkę  lub  przynieś drobny ,skromny podarunek.

Siostry pracują m.in. wśród biednych dzieci.( Można przeznaczyć donację  finansową).

2..Cwiczenia: ćwiczenie 1 str.51-b.c.  ,ćwiczenie 1  str. 108.  ,ćwiczeniestr. 109.

3.Kserokopia :dokończ  polecenia  .

4.Czytanka:  ,,Bez tytułu” ,str.  119-wymyśl tytuł dla tej czytanki.

Uczniowie, którzy nie  biorą udziału  w szkolnym konkursie  czytania -naucz się czytać  opowiadanie, pt. ,,Bez tytułu”  .Pozostali uczniowie  przygotowują  się do  konkursu. Tytuły czytanek:

,,Pierwszy śnieg” -str. 69.(tylko pierwszy fragment – 9 linijek).

,,Wigilia w domu Lolka”-str. 89.

,,Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie?”-str. 115.

Szkolny konkurs głośnego, pięknego czytania odbędzie się 14 lutego w naszej klasie o godz.12.30 p.m!

Zapraszamy rodziców!

31.01.2015r.

Temat: Zimo baw  się  z nami!  Rodzaje zdań.

Praca domowa:

1.Czytanka:   ,,Zima” ,  ,,Lubię śnieżek” , str. 67  (naucz  się  czytać).

2. Ćwiczenia :  ćwiczenie 2 str.47 (napisz 3 zdania), ćwiczenie 3 ,str.48 (napisz 3 zdania),

ćwiczenie 4 ,str.48 (napisz 3 zdania).

3.Kserokopie-wykonaj podane polecenia.

4.,,Moje książeczki”-uzupełnij zeszycik ,,Moje książeczki”(za miesiąc  styczeń).

Zebranie z rodzicami  odbędzie się  w naszej  klasie , o  godz.  1.45  p.m.  

17.01.2015r.

Temat: Wspólne redagowanie życzeń dla  babci i dziadka z okazji ich święta. Powtórzenie wiadomości.

Praca domowa:

1.Czytanka: ,,Dzień Babci i Dziadka  w Polsce” , str.112-113 (naucz się czytać ).

2.Folder-kartka.

Przygotuj się do sprawdzianu .

3.Ćwiczenia: Powtórka-  ćwiczenie 8 ,str.33 ,

str. 42 (wszystkie pisemne  ćwiczenia).

Rzeczowniki- ćwiczenie 1 , str . 61 .

Szkolny konkurs głośnego, pięknego czytania odbędzie się 14 lutego!

Uczniowie ,którzy  zakwalifikowali się    do konkursu  szkolnego:

Gabryś ,Victoria ,Mateusz ,Kaya ,Adaś ,Karolina ,Paulinka .

Tytuły czytanek, z których wzięte będą  teksty do  czytania :

,,Pierwszy śnieg” -str. 69.(tylko pierwszy fragment – 9 linijek).

,,Wigilia w domu Lolka”-str. 89.

,,Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie?”-str. 115.

10.01.2015r.

Temat: Rok to dwanaście miesięcy i cztery pory roku. Pisownia nazw miesięcy ,cyfry rzymskie.

1.Czytanka-   ,,Król Rok  i jego dwunastu synów”,str. 101 (naucz się czytać).

Polecenia:   i   4 ,str.110.

2.Ćwiczenia:   ćwiczenie   6  i   7 ,str.  32 .

3.Kserokopia-wykonaj polecenia.

20.12.2014r.

Temat: Bo Wigilia od opłatka się zaczyna-w kręgu bożonarodzeniowych tradycji .

Praca domowa:

1.Czytanka,str.92  -wiersz , pt. ,,Wieczór wigilijny”(naucz się  czytać),

str.96- ,,Czy wiesz wszystko  o Świętach Bożego Narodzenia?”(przygotuj się do odpowiedzi na podane pytania).

2.Kserokopia-wykonaj polecenia.W tekście kolędy ,,Wśród nocnej ciszy” podkreśl wyrazy zawierające dwuznaki : cz ,ch, rz, dz.

LOTERIA FANTOWA  ,,Choinka 2015 “-bardzo  proszę ,aby każde dziecko przyniosło zabawkę, grę planszową, pluszaka ,książkę  albo donację  w wysokości  $5.00.

13.12.2014r.

Temat: Moja choinka. Gromadzenie  przymiotników potrzebnych do opisu choinki.

Praca domowa:

1.Czytanka – ,,Czyż  nasza  nie jest najpiękniejsza ?” , str.83  oraz dokończ ćwiczenie 4 str.85.

2.Ćwiczenia-ćwiczenie 11  str. 345 str.39.

3.Folder-kserokopia(wykonaj podane polecenia).

06.12.2014r.

Temat: Skąd  wzięła się  tradycja Mikołajek? Podział wyrazów  na sylaby.

Praca domowa:

1.Czytanka,str.74- ,,6 grudnia-Mikołaja”.

2.Zeszyt - Dyktanda :popraw dwa ostatnie dyktanda według  podanego wzoru.

3.Ćwiczenia-ćwiczenie  4 str. 37 i  4a str.38.

Konkurs głośnego, pięknego czytania.

Tytuły czytanek, z których będą wzięte teksty  na konkurs:

,, A jednak warto”-str.15 , ,,Dzień Nauczyciela”-str.33 , ,,Skarby  pani Jesieni”-str.49.

 22.11.2014r.

Temat:Piszemy  list do Pani Jesieni. Formy grzecznościowe w listach. Pisanie adresów.

Praca domowa:

1.Czytanka,str.49-,,Skarby pani Jesieni”.

2.Folder-kserokopia.

Dla kogo list?-wpisz adresy z podanych kopert.

Pisownia wyrazów i zdań ze spółgłoskami  miękkimi .

3.Zeszyt-na wklejonej karcie pocztowej  napisz  swój adres.

,,Moje książeczki”-każdy  uczeń   otrzymał do przeczytania  książeczkę ( za miesiąc listopad).Uzupełnij zeszycik ,,Moje książeczki”.

Konkurs głośnego, pięknego czytania-13.grudnia!!!

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach.
Etap I klasowy:
- Uczeń czyta głośno wylosowany  fragment z czytanki na forum klasy .
- Fragment powinien być czytany przez około 2-3 minuty.
- Komisja  ocenia głośne czytanie wybranego fragmentu.
- Najpiękniej czytające 4 osoby z klasy biorą udział w II etapie -szkolnym.
Tytuły czytanek, z których będą wzięte teksty  na konkurs:

,, A jednak warto”-str.15 , ,,Dzień Nauczyciela”-str.33 , ,,Skarby  pani Jesieni”-str.49.

15.11.2014r.

Temat:Barwy jesiennych liści-nazwy drzew.Pisownia wyrazów z ,,rz”-jarzębina,brzoza,wierzba.

Praca domowa:

1.Czytanka,str.50-wiersz,pt.,,Liście”-naucz się pięknie czytać(chętni mogą nauczyć się  na pamięć).

2.Folder-kserokopia.Wykonaj podane polecenia,pokoloruj  liście.

3.Zeszyt-przepisz starannie podane na kartce zdania.Przygotuj się  do dyktanda.

08.11.2014r.

Temat: 11 listopada- Święto  Niepodległości. Wielka litera w pisowni  .

Praca domowa:

1.Czytanka,str.47- ,,11 Listopada”.

2.Ćwiczenia- str.31  oraz  ćwiczenie 5  - str. 32.

3.Zeszyt-napisz nazwy zawodów zakończonych na -arz,-erz (skorzystaj  z kserokopii  znajdującej się  w  folderze).

KONKURS PLASTYCZNY NA ZAPROJEKTOWANIA KARTKI   Z OKAZJI  Świąt Bożego  Narodzenia .

 Bardzo zachęcam wszystkich uczniów  do wzięcia udziału w konkursie.Termin oddawania  prac upływa 15 listopada.

01.11.2014r.

Temat: Święto Zmarłych w Polsce i w USA.

Oznaczanie miękkości spółgłosek: ć-ci ,ś-si, ń -ni, ź-zi , dź -dzi.

Praca domowa:

1.Czytanka-  wybierz  jeden z podanych niżej  wierszy albo fragment z czytanki-naucz się  czytać:

str. 43-,,Dzień  Wszystkich Świętych”,      str.44-,,Nad grobami”,

str.45-,,Dzień Zaduszny”, ,,W Zaduszki” .

2.Przygotuj się  do odpowiedzi  na pytanie: W jaki sposób w twojej rodzinie pielęgnuje  się pamięć o zmarłych?

3.Poćwicz  pisownię   wyrazów ze spółgłoskami  miękkimi :ćma, źrebak, ślimak,  wiśnie, śliwki, śruba, słońce, słoń, słonie , koń,  konie ,niebo , bocian , liść ,leń , pień , dzień ,miś, stopień.

(Osoby  nieobecne na zajęciach-Ćwiczenia ,str.18.)

,,Moje książeczki”-Każdy uczeń powinien raz w miesiącu przeczytać samodzielnie ,bądź przy pomocy rodziców  co najmniej jedną  książeczkę  w  j. polskim. Napisać jedno/dwa zdania dotyczące przeczytanej książeczki oraz wykonać  ilustrację.Na lekcji ,krótko  ją opowiedzieć .

25.10.2014r.

Temat: Jesień  w lesie-grzyby. Samogłoski  i spółgłoski.

Praca domowa:

Czytanka str.40-wiersz,pt. ,, Maślak”.

Naucz się  nazw najczęściej spotykanych grzybów-str.39.

Ćwiczenia str.17.

Konkurs głośnego, pięknego czytania.

Zmiana terminu.Konkurs  klasowy odbędzie  się w  grudniu.

18.10.2014r.

Temat: Rozmawiamy o zawodzie nauczyciela. Wyodrębnianie  i liczenie liter i głosek w wyrazach.

Praca domowa:

Czytanka, str. 33- ,,Dzień  Nauczyciela”-naucz się czytać wybranego przez  siebie  fragmentu (najmniej cztery zdania).

Przygotuj się  do odpowiedzi  na pytanie: Dlaczego  Pani była wesoła i rozpromieniona?(Jak  myślisz?)

Ćwiczenia, str.13.

 Konkurs głośnego, pięknego czytania.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach.
Etap I klasowy:
- Uczeń czyta głośno wylosowany  fragment z czytanki na forum klasy .
- Fragment powinien być czytany przez około 2-3 minuty.
- Komisja  ocenia głośne czytanie wybranego fragmentu.
- Najpiękniej czytające 4 osoby z klasy biorą udział w II etapie -szkolnym.
-Konkurs  klasowy odbędzie  się w  listopadzie.
-Teksty czytanek, które były  przerabiane we wrześniu i w październiku będą wykorzystane do konkursu.
-Wszyscy  uczniowie będą mogli przystąpić do konkursu klasowego.
Konkurs o    Św.  Janie  Pawle  II.

Dzieci  mogą wykorzystać  portret Św. Jana Pawła II ,który kolorowały  na lekcji religii.(Można  dodatkowo zrobić  jeszcze ramkę  albo wyciąć kontury postaci  i nakleić na karton , itp. ).

Proszę o przyniesienie prac  w sobotę  25 października!!!!

11.10.2014r.

Temat: Dlaczego warto chodzić  do  polskiej szkoły?  Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej według drugich  i trzecich  liter w wyrazach.

Praca domowa:

Czytanka, str. 15- ,,A jednak warto…”- naucz się czytać .

Przygotuj się  do odpowiedzi  na pytanie:   Dlaczego chodzisz do polskiej szkoły i czy twoi rodzice są  z ciebie dumni?

Ćwiczenia ,str. 23 i str. 24  .

Bardzo zachęcam   wszystkich   uczniów  do  wzięcia  udziału  w konkursie o    Św.  Janie  Pawle  II.

04.10.2014r.

Temat: Polska-jej piękno i historia. Symbole narodowe, mapa Polski.

Spółgłoski  miękkie  na końcu wyrazów.

Praca domowa:

1.Czytanka, str.7-  ,,Jak Lech znalazł orle gniazdo”- naucz  się  czytać oraz  spróbuj opowiedzieć legendę.

2.Ćwiczenia, str. 2 i  5.

3.Poćwicz  pisownię   wyrazów ze spółgłoskami  miękkimi-wyrazy znajdują  się  w zeszycie.

 

27.o9.2014r.

Temat: Dbamy o nasze zdrowie. Nauka  na pamięć wiersza pt. ,,Ja się myję”. Pisownia wyrazów  ze spółgłoskami miękkimi.

Praca domowa:

1.Folder-kserokopie.

-Utrwal wiersz pt.  ,,Ja się myję”.

-Dokończ  ćwiczenia znajdujące się na zamieszczonych kartkach:

pisownia sylab ,wyrazów ,zdań  ze spółgłoskami  miękkimi,

czasowniki-nazwy czynności.

2. ,,Moje książeczki”-narysuj  ilustrację   do lektury ,pt.  ,,Pilot i  ja”.

Każdy uczeń powinien raz w miesiącu przeczytać samodzielnie ,bądź przy pomocy rodziców  co najmniej jedną  książeczkę  w  j. polskim. Napisać jedno/dwa zdania dotyczące przeczytanej książeczki oraz wykonać  ilustrację.Natomiast na lekcji ,krótko  ją opowiedzieć .

20.09.2014r.

Temat: Opis postaci. Imiona zdrobniałe.

Praca domowa:

1.Folder-kserokopie.

-Naucz  się  czytać tekstu ,pt. ,,Imiona”.

-Ułóż  i napisz zdanie  powstałe z rozsypanki  sylabowej.

-Wymyśl i napisz imiona dla lalek Loli.

-W puste  miejsca wpisz  właściwe  sylaby: sia, sie,się ,sio.

-Do podanych  imion utwórz zdrobniałe imiona.

13.09.2014r.

Temat:  Wakacyjne wspomnienia. Rzeczowniki w liczbie  pojedynczej i mnogiej-nazwy przyborów szkolnych.

Praca domowa :

1.Folder-kserokopie.

-Naucz się czytać  tekstu ,pt. ,,Co robiliśmy latem?”

-Przygotuj  się do odpowiedzi  na pytania:

Kto opowiada o swoich wakacjach? Gdzie  dzieci były na   wakacjach ? Jak spędzały czas?

-Liczba mnoga rzeczowników-wpisz brakujące litery w wyrazach.

-Jakie  przybory  szkolne masz w swoim  plecaku? (Ułóż i napisz zdanie).