Nauczyciele

Przedszkole –  Małgorzata Pietrzak i Agnieszka Ledwoń
Klasa “0” – Sylwia Stiehl
Klasa I –  Elżbieta Dworakowski
Klasa II –  Katarzyna Krzyżek
Klasa III – Alina Stawicka
Klasa IV – Bożena Fiedorczuk
Klasa V i VI A- Agnieszka Tereba – Quito
Klasa VII i Klasa VIII – Zuzanna Golec

Zastępstwo – Alina Gauza