Rada Rodziców

Skarbnik – Monika Spisak

Sekretarz – 

Komisja Rewizyjna – Adam Szeliga, …………………………..

Specjalne wydarzenia –  Marzena Chioccola,

Biuletyn – Alina Gauza 

Fotograf – Marzena Chioccola, Edyta Grzelakowski

Kronika – Edyta Grzelakowski, Elżbieta Łepkowska, Marzena Chioccola

Koordynator dyżurów w szkole – Agnieszka Beckford